Blog > Komentarze do wpisu
PROGRAM   DZIAŁANIATOWARZYSTWA  POLSKO-SŁOWACKIEGOw MUSZYNIE na rok 2008 I –Celem naszym jest  współorganizowanie przedsięwzięć:  1- Oświatowych:   - pomoc w zorganizowaniu konferencji naukowej     „Ochrona rzeki Poprad’’   - nawiązywanie współpracy ze: Słowackimi szkołami      Podstawowymi i Średnimi, archiwami państwowymi       w Starej Lubowni, Bardejovie, Presovie,  Urzędami       Miast i Wsi, bibliotekami , kościołami: Prawosławnymi,      Greckokatolickimi, Rzymskokatolickimi       i Protestanckimi,  2- Wydawniczych:    - wydanie przewodnika „Miasta i wsie w Dolinie      Popradu’’   - zbieranie materiałów do Banku Informacji Turystycznej,   - pomoc w wydrukowaniu wizytówek dla     współpracujących z nami starostów słowackich :  Udol,     Maly Lipnik, Starina, Legnava, Ruska Vola, Sulin,    - wydanie folderów informacyjnych w językach: polskim i        słowackim dla Ruskiej Voli, Stariny, Legnavy,    3- Kulturalnych:   -  poszerzenie współpracy „miejscowości partnerskich’’      (dokumentacja umów   podpisywanych między tymi        miejscowościami)   - dalsza współpraca z: Powiatowymi Domami Kultury      (Stara Lubovna, Keżmarok, Bardejov), Obwodowym       Urzędem Ochrony Środowiska  Stara Lubovna,       Lubovnianska Kniżnica, Instytut Historii w Levoczy,       Lubownianskie Oswetowe Stredisko, Ekumeniczne       spotkania wyznawców wszystkich religii występujących      w dolinie Popradu, Centrum Wolnego Czasu (Stara       Lubovna, Spiska Ves), Miejski Urząd w Bardejowie,    - organizowanie wystaw malarskich i fotograficznych,       przeglądów zespołów  muzycznych, chórów, olimpiad        przedmiotowych integrujących dzieci  i młodzież         terenów przygranicznych,  4- Sportowo – turystycznych:    - organizowanie młodzieżowych lig sportowych ( piłki       nożnej, tenisa  stołowego, szachowej )    - współorganizowanie: turnieju szachowego       „Zamojskich’’ na zamku w Starej Lubowni,           turnieju tenisa ziemnego w Muszynie,        współzawodnictwa drużyn strażackich,      - organizowanie rajdów pieszych i rowerowych,       a dla młodzieży – biegów przełajowych oraz turniejów        sportowo-rekreacyjnych,     - podtrzymanie kontaktów z klubami sportowymi :      MFK Futbolowy Klub w Koszycach, Juno Sport w Starej       Lubovni , Poprad, Lipany, Plawec,  Podolinec,   II – Nawiązanie ścisłej współpracy z nowo powstałymi        Domami Polsko-Słowackimi w Bardejowie, Gorlicach       i Krynicy-Zdroju.
czwartek, 06 marca 2008, polskaislowacja

Polecane wpisy