RSS
wtorek, 18 marca 2008
Życzenia Wielkanocne

Skacze zajączek po lesie

I życzenia Tobie niesie

Przez pisanki przeskakuje

Alle Luja wykrzykuje

Po czym znika w długich susach

Cały mokry od dyngusa

Najserdeczniejsze życzenia przesyła

Zarząd TP-S

09:32, polskaislowacja
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 06 marca 2008
PROGRAM   DZIAŁANIATOWARZYSTWA  POLSKO-SŁOWACKIEGOw MUSZYNIE na rok 2008 I –Celem naszym jest  współorganizowanie przedsięwzięć:  1- Oświatowych:   - pomoc w zorganizowaniu konferencji naukowej     „Ochrona rzeki Poprad’’   - nawiązywanie współpracy ze: Słowackimi szkołami      Podstawowymi i Średnimi, archiwami państwowymi       w Starej Lubowni, Bardejovie, Presovie,  Urzędami       Miast i Wsi, bibliotekami , kościołami: Prawosławnymi,      Greckokatolickimi, Rzymskokatolickimi       i Protestanckimi,  2- Wydawniczych:    - wydanie przewodnika „Miasta i wsie w Dolinie      Popradu’’   - zbieranie materiałów do Banku Informacji Turystycznej,   - pomoc w wydrukowaniu wizytówek dla     współpracujących z nami starostów słowackich :  Udol,     Maly Lipnik, Starina, Legnava, Ruska Vola, Sulin,    - wydanie folderów informacyjnych w językach: polskim i        słowackim dla Ruskiej Voli, Stariny, Legnavy,    3- Kulturalnych:   -  poszerzenie współpracy „miejscowości partnerskich’’      (dokumentacja umów   podpisywanych między tymi        miejscowościami)   - dalsza współpraca z: Powiatowymi Domami Kultury      (Stara Lubovna, Keżmarok, Bardejov), Obwodowym       Urzędem Ochrony Środowiska  Stara Lubovna,       Lubovnianska Kniżnica, Instytut Historii w Levoczy,       Lubownianskie Oswetowe Stredisko, Ekumeniczne       spotkania wyznawców wszystkich religii występujących      w dolinie Popradu, Centrum Wolnego Czasu (Stara       Lubovna, Spiska Ves), Miejski Urząd w Bardejowie,    - organizowanie wystaw malarskich i fotograficznych,       przeglądów zespołów  muzycznych, chórów, olimpiad        przedmiotowych integrujących dzieci  i młodzież         terenów przygranicznych,  4- Sportowo – turystycznych:    - organizowanie młodzieżowych lig sportowych ( piłki       nożnej, tenisa  stołowego, szachowej )    - współorganizowanie: turnieju szachowego       „Zamojskich’’ na zamku w Starej Lubowni,           turnieju tenisa ziemnego w Muszynie,        współzawodnictwa drużyn strażackich,      - organizowanie rajdów pieszych i rowerowych,       a dla młodzieży – biegów przełajowych oraz turniejów        sportowo-rekreacyjnych,     - podtrzymanie kontaktów z klubami sportowymi :      MFK Futbolowy Klub w Koszycach, Juno Sport w Starej       Lubovni , Poprad, Lipany, Plawec,  Podolinec,   II – Nawiązanie ścisłej współpracy z nowo powstałymi        Domami Polsko-Słowackimi w Bardejowie, Gorlicach       i Krynicy-Zdroju.
10:01, polskaislowacja
Link Dodaj komentarz »
środa, 05 marca 2008

25 lutego 2008 roku w Muszynie na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Polsko-Słowackiego w Muszynie, zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 16.15.

Na Przewodniczącego zebrania wybrano naszego Prezesa kolegę Adama Mazura. W zebraniu uczestniczyło 40% członkówTowarzystwa. Sprawozdanie z działalności TP-S za rok 2007         oraz protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący zebrania.

Po gorącej dyskusji ustaliliśmy Program działania TP-S na rok 2008 oraz Plan pracy Zarządu. Szczegółowe postanowienia Walnego Zebrania przedstawimy na Lamach naszej strony i Biuletynu.

12:49, polskaislowacja
Link Dodaj komentarz »
środa, 27 lutego 2008

Towarzystwo Polsko-Słowackie

w Muszynie

33-370 Muszyna

ul. Kościelna 43

tel. (+48) 0-18 471 43 98

e-mail mazuradam@poczta.onet.pl

www.muszynatps.blox.pl

NIP 734 2792 746

REGON 49 194 5770

Bank Spółdzielczy w Muszynie

Nr. 63880900052001000023490001

Skład Zarządu:

Prezes         - Adam Mazur

Wice Prezes - Juliusz Jarończyk

Sekretarz     - Marek Ogórek

Skarbnik      - Helena Jarosz

Cz.Zarządu  - Julian Semczyszak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Ryszard Górski

Cz.Kom.Rew.    - Henryk Hyjek

Cz.Kom.Rew.    - Helena Zbożeń

14:36, polskaislowacja
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 03 lutego 2008
O Towarzystwie Polsko-Słowackim w Muszynie

Nasze Towarzystwo powstało z inicjatywy obecnego Prezesa TP-S Pana Adama Mazura    29 grudnia 1998 roku a  rejestrację  w  sądzie uzyskało 1 lutego 1999 roku .

Cele statutowe Towarzystwa staramy się realizować poprzez współorganizowanie imprez : sportowych (turnieje piłkarskie,tenisa stołowego i ziemnego,szachowe oraz współzawodnictwo drużyn strażackich),  turystycznych ( rajdy piesze i rowerowe,wycieczki autokarowe ) i kulturalnych ( spotkania ekumeniczne , występy huwów parafialnych,konferencje dotyczące ochrony środowiska i osadnicwa w zlewni rzeki Poprad).

Ponadto współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w celu promowania naszego pięknego regionu i aktywizacji zamieszkujących go ludzi .

Na naszj stronie zaprezentujemy kalendarz ciekawych imprez sportowych , turystycznych i kulturalnych na terenie Polski i Słowacji oraz działalność naszego Towarzystwa .

13:08, polskaislowacja
Link Komentarze (1) »
Zakładki:
Organizacje zaprzyjaźnione
Słowacja